Два взгляда на мир в комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума"